hreindýr geta orðið fórnarlömb girðinga. nattaust.is

Fleiri hreindýr finnast dauð

Um helgina fór stjórn NAUST til að kanna aðstæður á Mýrum. Girðingar við Flatey voru skoðaðar. Þær sem hafa helst orðið hreindýrum að fjörtjóni eru gamlar rafmagnsgirðingar sem ekkert gagn gera og hafa verið í niðurníðslu árum saman. Stjórnarmenn nutu aðstoðar tveggja reyndra hreindýraeftirlitsmanna á ferð sinni og fundust því miður 2 dauð hreindýr í …

Fleiri hreindýr finnast dauð Read More »

náttúruvernd, austurland. nattaust.is

Náttúruvernd og efling byggða

Að beiðni Austurbrúar f.h. Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi (SSA) tók Náttúrustofa Austurlands að sér verkefnið Náttúruvernd og efling byggða sem var hluti af stefnu ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur 2017–2021 um sérstakt átak í friðlýsingum, liður C9 í byggðaáætlun. Meginmarkmiðið var að greina tækifæri og hagrænan ávinning af því að friðlýsa náttúruverndarsvæði sem sveitarfélög höfðu tilgreint inn …

Náttúruvernd og efling byggða Read More »

Flokkunarkerfi. nattaust.is

Landslag á Íslandi. Flokkunarkerfi og kortlagning landslagsaðgerða á landsvísu.

Í skýrslu þessari er tekin saman vinna sem unnin var af starfsmönnum EFLU og Land Use Consultants í Skotlandi. Í skýrslunni er greint frá flokkunarkerfi fyrir landslagsgerðir á Íslandi, kortlagningu og lýsing helstu landslagssvæða á landsvísu. Tilgangur þessarar kortlagningar er að leggja til grunnupplýsingar um landslag á landsvísu sem líta ber til við skipulagsgerð og …

Landslag á Íslandi. Flokkunarkerfi og kortlagning landslagsaðgerða á landsvísu. Read More »

virkjanir hraunasvæði, nattaust.is

Fjöldi vatnsaflsvirkjana fyrirhugaðar á Hraunasvæðinu. Fréttaskýring Kjarnans

Að minnsta kosti átta virkjanir eru fyrirhugaðar á vatnasviði Hraunasvæðisins á Austurlandi. Sú stærsta, Hamarsvirkjun sem Arctic Hydro áformar, er meðal þeirra tólf nýju virkjanakosta sem verkefnisstjórn fjórða áfanga rammaáætlunar hefur nú fengið til meðferðar. Virkjunin yrði í Hamarsfirði í Djúpavogshreppi og uppsett afl hennar 60 MW. Arctic Hydro hefur á síðustu árum fengið rannsóknarleyfi …

Fjöldi vatnsaflsvirkjana fyrirhugaðar á Hraunasvæðinu. Fréttaskýring Kjarnans Read More »

Töfrafoss. virkjunarsvæði. nattaust.is

Ný virkjunarsvæði á Austurlandi til skoðunar

Ritstjóri Austurfréttar skrifar um fjölgun og fjölda virkjunarkosta á Austurlandi í áfangaskilum Orkustofnunar vegna fjórða áfanga rammaáætlunar. https://austurfrett.is/frettir/fjoegur-ny-virkjunarsvaedhi-a-austurlandi-til-skodhunar

Múlaþing, merki. nattaust.is

Geitdalsvirkjun. Verkefnislýsing fyrir tillögu að breyttu aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 – 2028

Arctic Hydro áformar að reisa vatnsaflsvirkjun í Geitdalsá á Fljótsdalshéraði. Áætlað er að afl hennar verði 9,9 MW en unnið er að frumhönnun virkjunarinnar. Sveitarstjórn Fljótsdalshéraðs vill greiða götu orkuvinnslu af þessu tagi enda er það í samræmi við þá almennu stefnu sem fram kemur í greinargerð gildandi aðalskipulags (kaflanúmer innan sviga). (3.6.1) Auðlindanotkun sveitarfélagsins, …

Geitdalsvirkjun. Verkefnislýsing fyrir tillögu að breyttu aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008 – 2028 Read More »

Orkustofnun og Háskóli Íslands, skýrsla um rammaáætlun. nattaust.is

Landslagsskýrsla HÍ 2010. Rammaáætlun.

Íslenskt landslag. Sjónræn einkenni, flokkun og mat á fjölbreytni er heiti skýrslu sem Háskóli Íslands vann fyrir Orkustofnun vegna rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma árið 2010. Lesa landslagsskýrslunar sem PDF skjal.

Scroll to Top