Hamarsvirkjun, rammaáætlun. nattaust.is

Lýsing Hamarsvirkjunar ehf á tilhögun virkjunar í Hamarsá í Hamarsdal.

„Í þessari tilhögun er gert ráð fyrir að virkja Hamarsá sem rennur um Hamarsdal til austsuðausturs og út í Hamarsfjörð. Hamarsá á upptök sín í smávötnum og tjörnum á Sviðinhornahraunum í efstu drögum Hamarsdals. Stærst þessara vatna er Hamarsvatn, sem er norður af Þrándarjökli. Hamarsá er um 32 km löng frá Hamarsvatni niður í ósa …

Lýsing Hamarsvirkjunar ehf á tilhögun virkjunar í Hamarsá í Hamarsdal. Read More »

Vindorkuver, áætlanir um allt land. Náttúrukort. Landvernd. nattaust.is

Yfirlitsmynd af áformuðum vindorkuverum á landsvísu

Á gagnvirku Náttúrukorti Landverndar gefur að líta tugi áforma um vindorkuver um allt land. Hér má sjá kort unnið upp úr Náttúrukortinu, sem fylgdi viðtali við verkefnisstjóra Náttúrukortsins í Morgunblaðinu 29. desember sl. https://landvernd.is/aformud-vindorkuver-i-tugatali/

Vindorkuver. Klaustursel, nattaust.is, Landvernd.is

Umsögn Landverndar um vindorkuver í landi Klaustursels.

Stjórn Landverndar hefur sent Skipulagsstofnun umsögn þar sem fjöldi athugasemda er gerður við matsáætlun um risavaxið vindorkuver í landi Klaustursels á Fljótsdalsheiði. Landvernd leggst alfarið gegn þessum áformum sem myndu valda óafturkræfum spjöllum á viðkvæmum heiðalöndum. https://landvernd.is/klausturselsvirkjun/

Kárahnjúkavirkjun. nattaust.is

Fuglarannsóknir á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar 2004 – 2020.

Náttúrustofa Austurlands hefur, fyrir hönd Landsvirkjunnar, frá 2004 framkvæmt fuglarannsókir á áhrifasvæði Kárahnjúkavirkjunar samkvæmt úrskurði ráðherra vegna Fljótsdalsvirkjunnar. Skýrsla sem greinir frá niðurstöðum þessara rannsókna hefur nú verið gefin út af Landsvirkjun. Skoða skýrsluna hér.

Grágæs. nattaust.is

Vöktun íslenska grágæsastofnsins. Áfangaskýrsla 2021

Náttúrustofa Austurlands hefur gefið út áfangaskýrslu um vöktun íslenska grágæsastofnsins. Stofninn hefur verið vaktaður á vetrarstöðvum í Bretlandi frá árinum 1960 og taldar hérlendis hin síðustu 15 ár. Nokkrum vandkvæðum er bundið að greina íslenska stofninn frá hinum breska en talningar hin síðustu ár benda eindregið til þess að íslenskum grágæsum fækki hratt. Sjá skýrsluna …

Vöktun íslenska grágæsastofnsins. Áfangaskýrsla 2021 Read More »

Votlendi. Fugl. nattaust.is

Endurheimt votlendis. Leiðbeiningar Skipulagsstofnunnar.

Skipulagsstofnun hefur gefið út leiðbeiningar um hvernig skoða skal hvort fyrirætlanir um endurheimur votlendis falli að skipulagi viðkomandi svæðis og hvort slík framkvæmd sé háð framkvæmdaleyfi sveitastjórnar. Endurheimt votlendis er meðal lykilaðgerða í aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum, sem er talin geta skilað umtalsverðum loftslagsávinningi. Talsverð tækifæri eru til endurheimtar votlendis víða um land, þar sem …

Endurheimt votlendis. Leiðbeiningar Skipulagsstofnunnar. Read More »

Grænbók. Lífríki. Lambagras. nattaust.is

Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa.

Umhverfis- orku- og loftslagsráðuneytið hefur gefið út Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa sem er umræðuskjal fyrir opið samráð. Líffræðileg fjölbreytni nær yfir allar tegundir dýra, plantna, sveppa og annarra lífvera (s.s. bakteríur og veirur) sem finnast á jörðinni, þann breytileika sem er milli einstaklinga sömu tegundar og allt erfðaefni þeirra. Líffræðileg fjölbreytni fjallar einnig …

Grænbók um líffræðilega fjölbreytni íslenskra vistkerfa. Read More »

Skjálfandi. nattaust.is

Svæðisbundin stýring hafsvæða.

Skipulagsstofnun hefur birt skýrslu sem unnin var af Þekkingarneti Þingeyinga og snýr að því skoða kosti og galla svæðisbundinnar stýringar hafsvæða. Í skýrslunni er notast við Skjálfanda sem raundæmi um hvernig kanna má slíkar stýringar á öðrum svæðum. Skoðaðu skýrsluna á PDF formi hér:

Scroll to Top